Logg inn

Innlogging for våre ansatte medarbeidere:

Vår historie

Vikarhjelpen ble stiftet den 13. juni 1985 i Hønefoss, hvor vårt hovedkontor fremdeles er lokalisert. Vikarhjelpen er Norges eldste norskeide bemanningsbyrå. Vi holder til i Hønefoss sentrum, som er et knutepunkt mellom øvre og nedre Buskerud. Vi har siden denne dag arbeidet målrettet med personal og HR-løsninger i forhold til bemanning og rekruttering for våre kunder.


Gründeren av Vikarhjelpen as, Kirsten Strand Korgerud, vil at Vikarhjelpen skal være et bemannings- og rekrutteringsbyrå med respekt for den enkeltes behov og være et alternativ til de store internasjonale byråene. Vikarhjelpen skal være det byrået som kunder og medarbeidere skal føle seg velkommen og i varetatt, ikke være kun et nummer i rekken. Vi ønsker å finne den riktige arbeidsplassen for våre medarbeidere og at vi derav får den optimale matchen mellom bedrift og medarbeider.


Vikarhjelpen skal ikke være et toppstyrt byrå, men en fleksibelt og pålitelig samarbeidspartner. (eller en fleksibel og hurtig responderende samarbeidspartner) God markedskjennskap er avgjørende for å kunne levere riktig person til riktig jobb til riktig tid. Vi vil derfor satse på å være tilstede der kundene befinner seg og har som mål å etablere oss i østlandsområdet og midt Norge.  Vi rekrutterer medarbeidere på de fleste organisatoriske nivåer og har gode samarbeidspartnere der vi selv ikke har kompetanse. Ergo vi lever etter egen målsetning om at vi henter kompetanse der vi har hull.
Siden 1985 har mer enn 7500 mennesker fått jobb gjennom Vikarhjelpen

Vi har bestemt at verdigrunnlaget skal bestå av 7 verdier.

1.    Samfunnsansvar

Ett bemanningsbyrå vil alltid være en sterk og god ressurs for ett lokalområde da vi omsetter arbeidskraft. I så henseende har vår adm.dir. Kirsten Strand Korgerud påtatt seg nestledervervet i NHO Buskerud og jobber her med å skape enda bedre vilkår for både medarbeidere og kunder i vår region. Ett bemanningsbyrå i vekst betyr en arbeidskraft i vekst – og det vinner vi alle på!
Vikarhjelpen er ikke redde for å benytte seg av alle ressurser tilgjengelig, det som tjener samfunnet tjener også oss! Derfor er vi også opptatt av mangfoldet i samfunnet og dette vil gjenspeile seg i vår medarbeiderbase. Vi samarbeider i tillegg med NAV og Attføringsbedriftene når dette er naturlig.

2.    Profesjonalitet

Vi ønsker å være en kvalitetsleverandør som leverer kvalitet, ikke kvantitet.  Vi er ISO 9001:2008 sertifisert

3.    Initiativrik

Vikarhjelpen as var en av de aller første bemanningsbyråene på 80-tallet, og vi mener vi fortsatt er i forkant av markedet.  Vi er der det skjer, og er medlemmer og aktører i NHO, Achilles, Sellihca, StartBank, samt vi er representert via vår adm. dir. lokalt i NHO Buskerud og Ringerike Næringsforum (RNF).

4.    Lærevillig

Vi er alltid åpne for endringer og søker å alltid være oppdaterte på det vi og våre kunder anser som viktige verktøy i hverdagen.

5.    Troverdighet

Vi har lang erfaring i bransjen, gründeren er fremdeles med. Vikarhjelpen er det eldste norsk- eide bemanningsbyrået. Kunder og medarbeidere vender stadig tilbake.

6.    Trygghet

Vi tar vare på våre medarbeidere og kunder, og påser at vi overholder frister. Vi har konfidensialitet i alle ledd, finner oppdrag til medarbeidere og leverer god og riktig kompetanse til kunder.

7.    Glede

Det skal være gøy å gå på jobb med Vikarhjelpen! Det å gjøre en god jobb og å ha det gøy på jobben handler om å vite hva som egentlig kreves. Det er det våre verdier handler om – ikke bare i forhold til å gjøre jobben riktig, men å “gi det lille ekstra.”

 

Rett valg – din gevinst!

footerflash right

epleflash

footerflash left