Aktive tjenester

Din forlengede arm siden 1985

Vikarhjelpen tilbyr et komplett utvalg av fleksible bemanningsløsninger. I tillegg har vi like lang erfaring i rekruttering til faste stillinger. I dagens arbeidsmarked blir vi daglig stilt overfor nye utfordringer. Nyskapning og videreutvikling av våre tjenester i nært samarbeid med våre kunder  er en forutsetning for å lykkes.

Innleie av personell  har blitt en viktig del av mange bedrifter og etterspørselen etter fleksibel arbeidskraft er stor. Oppdragene kan variere fra noen dager, til et halvt år eller lengre. I dagens jobbmarked blir vikariater stadig viktigere og viktigere – både for å kunne tilføre ekstra ressurser, men også med tanke på arbeid under ferier, sykdom, sesongsvingninger  og permisjoner.


Bemanning - når bedriften opplever:
Produksjonstopper
Sesongsvingninger
Høy turnover
Sykdom
Permisjoner
Prosjektgjennomføring
Varierende kompetansebehov

Rekruttering - når bedriften skal fast ansette:
Headhunting
Selection

Vi bistår deg i tillegg til ordinær bemanning og rekruttering:
CV og referanse sjekk
Utenlandske medarbeidere på alle nivåer
Bosted for utenlandske medarbeidere
Omstilling nedbemanning
Styrearbeid
Lov- og avtaleverket

Vi er Revidert Arbeidsgiver, godkjent av Arbeidstilsynet, medlem av NHO service, Achilles, StartBank og Sellicha.  
Vikarhjelpen sikrer deg rett medarbeider med rett kompetanse til rett tid!

footerflash right

epleflash

footerflash left